Wanneer u een kind wilt adopteren, kan een medische keuring onderdeel van de procedure zijn.
De KNMG heeft een richtlijn uitgegeven waarin punten zijn opgesomd waaraan de afgifte van een medische verklaring voor adoptie moet voldoen.
De adoptiekeuring wordt conform deze richtlijn uitgevoerd. De exacte inhoud van de keuring is mede afhankelijk van het land van waaruit u een kind wilt adopteren.
Belangrijk om te weten is dat een onderdeel van de adoptie procedure bestaat uit het gezinsonderzoek dat door de Raad voor de Kinderbescherming wordt uitgevoerd.
Bij de adoptiekeuring staan vragen over uw lichamelijke- en geestelijke gezondheid, psychische gesteldheid, centraal.

Ter waarborging van uw privacy kan de keuring kan bij u thuis plaatsvinden of op één van de locatie van Medisch Keuringscentrum.

Wilt u hieromtrent nader geïnformeerd worden, maak dan een afspraak en laat u door het Medisch Keuringscentrum adviseren.

Maak Afspraak

Terug