Levensverzekering

Om een goede inschatting te maken van risico’s voor een levensverzekering heeft de verzekeringsmaatschappij medische gegevens nodig.
Een gezondheidsverklaring is vaak voldoende, maar soms is een aanvullend medisch onderzoek noodzakelijk.
Dit geldt o.a. bij een hoog bedrag dat u wilt verzekeren of als uit de gezondheidsverklaring blijkt dat de verzekerde een verhoogd risico loopt.


  

Maak Afspraak

Terug