Internistenkeuring

Bij bepaalde verzekeringen is een medische keuring verplicht.
Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde levens- en arbeidsongeschiktheidskeuring.
Afhankelijk van het verzekerde bedrag wordt dit aangeduid als een huisartsenkeuring danwel internistenkeuring.
Verzekeringsmaatschappijen maken gebruik van een speciaal ontwikkeld formulier.
Zij geven aan welke soort keuring gewenst is.

De internistenkeuring is een uitbreiding op de huisartsenkeuring.
Een uitgebreider bloedonderzoek, urineonderzoek en rust ECG’s maken onderdeel uit van de keuring.
In sommige gevallen kan verzekeringsmaatschappij waar u zich wilt verzekeren,
aanvullende onderzoeken verlangen zoals een röntgenfoto van hart en longen.

De verzekeringsmaatschappij beoordeelt aan de hand van de resultaten of en zo
ja onder welke voorwaarden u geaccepteerd voor de aangevraagde verzekering.


  

Maak Afspraak

Terug