Persluchtkeuring


Persluchtkeuring

De WMK (Wet Medische Keuringen) bevat de regels waaraan een aanstelling- en/of een periodieke keuring moet voldoen en wie er,
voor de uitoefening van zijn/haar beroep gekeurd moet worden om het werk te mogen (blijven) uitvoeren. De CROW-publicatie geldt in de grond-, weg en waterbouw als dé richtlijn voor het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.

De keuringseisen worden meer bepaald door de eisen die het werk stelt en worden verdeeld in drie klassen:

  • Klasse A: Cabine Personeel: voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, in principe niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en verder geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te gebruiken;
  • Klasse B: Met Gelaatsmasker: voor werknemers die in vervuilde grond werken en bescherming moeten kunnen dragen als beschermende kleding en gelaatsmaskers. En voor situaties waarbij machinisten en chauffeurs buiten de cabine ook adembescherming moeten gebruiken;
  • Klasse C: Met onafhankelijke Ademlucht: voor werknemers die met perslucht moeten kunnen werken. Wanneer een medewerker geschikt wordt bevonden voor werk in één van de bovenstaande drie klassen wordt daarvoor een verklaring met een geldigheidsduur van één jaar afgegeven.

De bodemsaneringskeuring is wettelijk verplicht. Een werknemer die werkzaam is in de bodemsanering en die is afgekeurd, of waarvan de herkeuringstermijn verlopen is, mag formeel geen werkzaamheden verrichten in de bodemsanering.


  

Maak Afspraak

Terug