Bodemsaneringskeuring

Medisch Keuringscentrum verricht verschillende klassen bodemsaneringskeuringen voor Werknemers die werkzaamheden
verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond) water. De C.R.O.W. geldt in de grond-, weg- en
waterbouw als dé richtlijn voor het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.

De eisen voor bodemsaneringskeuring worden in 3 klassen onderverdeeld:
 • Klasse A voor het cabine personeel, zoals een kraanmachinist;
 • Klasse B voor werknemers met adembescherming, zoals grondwerkers die met een
  Gelaatsmasker in vervuilde grond werken;
 • Klasse C bestemd voor werknemers die met perslucht moeten kunnen werken.

Wanneer een medewerker geschikt wordt bevonden voor werk in één van de bovenstaande drie Klassen wordt daarvoor een verklaring met een geldigheidsduur van één jaar afgegeven.

De inhoud van een bodemsaneringskeuring is, afhankelijk van het type, als volgt:
 • Beoordeling van vooraf ingevulde vragenlijst
 • Bloeddrukmeeting
 • Biometrische bepalingen
 • Oog onderzoek
 • Gehoor onderzoek
 • Urine onderzoek
 • Lichamelijk onderzoek

  

Maak Afspraak

Terug