Beroepssportkeuring


  BEROEPS SPORTKEURING

Of het om motorsport of sportduiken gaat, het is belangrijk om de individuele gezondheid en de geschiktheid om te sporten te boordelen. Een sportkeuring is soms verplicht, bijvoorbeeld in geval van een opleiding of cursus. Tijdens een sportkeuring wordt door de keuringsarts bekeken hoe uw lichamelijke gesteldheid is en of het medisch verantwoord is om te gaan sporten.

Er zijn verschillende soorten sportkeuringen zoals basis- , aanvullende- of grote sportkeuring.

 • Invullen vragenlijst; algemene gezondheid
 • Lichaamsbouw; lengte, gewicht, Body Mass Index
 • Circulatie; bloeddruk en polsfrequentie
 • Luchtwegen; peakflowmeting
 • Gezichtsvermogen; gezichtsscherpte op bepaalde afstand
 • Gehoorvermogen; testen fluisterspraak
 • Lichamelijk onderzoek
 • Conditie test
 • Urine onderzoek
 • Bloedonderzoek

Het aanvullend onderzoek kan uitgebreider zijn en bestaat uit aanvullende onderzoeken gerelateerd aan laboratorium onderzoek urine en vaststellen groot bloedbeeld.

DUIKKEURING

Als u gaat duiken is een goede conditie erg belangrijk. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig een sportkeuring ondergaat.

Voor beroepsduikers is een jaarlijkse medische keuring verplicht. Een duikerskeuring moet inzicht geven in eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen.

De duikkeuring bestaat uit:

 • een vragenlijst
 • een gesprek met de arts
 • lichamelijk onderzoek
 • aanvullend onderzoek, waaronder urineonderzoek en onderzoek van de longfunctie
 • evaluatie van het hele onderzoek en bespreken van de resultaten

PARACHUTESPRINGEN

Voor deelname aan (opleiding) parachutespringen, moet u kunnen aantonen dat u gezond bent en daarom is een medische verklaring van een arts nodig.

U moet voldoen aan de volgende twee eisen:

 • Een minimumleeftijd van 16 jaar en onder de 18 jaar schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers
 • Gewicht maximaal 100-105 kg

Tijdens de medische keuring vindt een lichamelijk onderzoek plaats om eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen. Het te verrichten onderzoek richt zich op o.a. hart, longen, nieren, zenuwstelsel, gezichtsscherpte, gehooronderzoek en gebit.

Na de keuring krijgt u direct de medische verklaring mee.


  

Maak Afspraak

Terug