Visum Keuring


  Keuring visumaanvraag

Sommige landen stellen bij het aanvragen van een visum voor werk of studie een medische keuring verplicht.
Dit geldt o.a. voor landen als China, Saoedi Arabië, Zuid Afrika.
Daarnaast kunnen er aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn verband houdende met vaccinaties.

Maak een afspraak en laat u door het Medisch Keuringscentrum adviseren.


  

Maak Afspraak

Terug