Gezondheidsverklaring


Om te kunnen beoordelen of u een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten, en zo ja tegen welke voorwaarden, is het nodig dat u naast uw aanvraagformulier ook medische gegevens verstrekt.
De benodigde medische gegevens moet u invullen op de gezondheidsverklaring.
De geneeskundig adviseur van de verzekeraar geeft aan de hand van uw antwoorden in de gezondheidsverklaring en eventuele aanvullend gevraagde gegevens een advies aan de verzekeraar.