HET BEDRIJF

 

  Over Medisch Keuringscentrum

Medisch Keuringscentrum is een onafhankelijk en professioneel medische centrum, die sinds 2000 een breed scala aan keuringen aanbiedt, waarbij kwaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel staat. Alle keuringen worden uitgevoerd door ervaren artsen. Medisch Keuringscentrum biedt een snelle service en doorlooptijd en verricht kwalitatief uitstekende keuringen conform wettelijke richtlijnen. De keuringen kunnen bij u thuis, op de werkplek of op een ander door u gewenste locatie worden uitgevoerd. Dit kan 7 dagen per week, op elk gewenste tijdstip.

Medisch Keuringscentrum is gespecialiseerd in gericht medisch onderzoek voor verzekeraars, verzekeringstussenpersonen en particulieren. Het heeft een snelle en effici�nte werkwijze en voor degene die voor zichzelf of een ander een medische keuring wilt aanvragen.

Moet u op korte termijn gekeurd worden voor een levensverzekering, uw rijbewijs of een andere soort keuring? Maak dan een afspraak met Medisch Keuringscentrum.

Ondanks het verplichte karakter van de keuring geven veel mensen daarna aan dat ze het onderzoek als positief hebben ervaren. Om u en ons tijd te besparen kunt u eerste gedeelte van de keuringsformulier alvast thuis op uw gemak invullen (de zogenaamde anamnese). Dit zal dan bij de keuring door de arts met u doorgenomen worden.

De resultaten van de verschillende onderzoeken en de bloeduitslagen worden verzameld, verwerkt en zo spoedig mogelijk gerapporteerd aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij beslist over de acceptatie van uw verzekering.

De voordelen op een rijtje
  • Ruime kennis en ervaring
  • 24-uurs dienstverlening, 7 dagen per week
  • Keuring meestal binnen 24 uur mogelijk
  • Keuring op iedere gewenste locatie; bij de cli�nt thuis of op de werkplek of op onze locaties
  • Snelle rapportage aan de verzekeringsmaatschappij en de mogelijkheid om een digitaal rapport te ontvangen
  • Indien de keuring door de verzekeringsmaatschappij wordt aangevraagd kan de cli�nt het medisch rapport kosteloos aanvragen
Werkwijze
De vragen moeten zo volledig mogelijk en naar waarheid worden beantwoord. Om u en ons tijd te besparen kunt u het eerste gedeelte van de keuringsformulier alvast thuis op uw gemak invullen (zgn. anamnese). Indien van toepassing zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden o.a. borstonderzoek bij vrouwen. Evenals zal er bloed worden afgenomen (inclusief Hiv- test) afhankelijk van de soort keuring en wordt er urine ingezameld. Voor een betrouwbaar onderzoek moet de urine �vers en schoon� zijn. De arts heeft verzamelmateriaal bij zich en zal u nader informeren.
Indien er sprake is van een keuring ten behoeve van een verzekering, is het van belang dat u de formulieren van de verzekeringsmaatschappij bij de hand heeft(indien deze bij u thuis aanwezig zijn) evenals een geldige identiteitsbewijs en de adresgegevens van uw huisarts. Of u voor het bloedonderzoek nuchter dient te zijn hangt af van de verzekeringsmaatschappij. Desgewenst kunt u de keuring ook bij u op het bedrijf laten plaatsvinden.
De uitslagen van het laboratoriumonderzoek en de andere gegevens die tijdens de keuring zijn verkregen, worden door Medisch Keuringscentrum zo spoedig mogelijk ten behoeve van een verzekeringsaanvraag aan de medisch adviseur van uw verzekeringsmaatschappij verzonden. De medische adviseur beslist uiteindelijk over het resultaat van de keuring. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt. In alle andere gevallen wordt het keuringsrapport rechtstreeks aan u verzonden. De keuring dient te worden verricht door een onafhankelijke arts, een arts bij wie u niet onder behandeling of controle bent. Uw eigen huisarts mag geen keuring ten behoeve van een verzekering verrichten.