• Medisch
  Keuringscentrum
  Is een onafhankelijk en professioneel medisch centrum,
  die alle soorten keuringen verricht sinds 2000.
  Alle keuringen worden uitgevoerd door ervaren artsen.
  of
 • Wet op de
  medische keuringen
  De WMK legt het doen van medische keuringen aan banden.
  Onder een medische keuring wordt in de wet verstaan:
  • Schriftelijke gezondheidsvragen
  • Mondelinge gezondheidsvragen
  • Een lichamelijk onderzoek
 • PMO Keuring?
  PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek.
  Werkgevers zijn, volgens artikel 18 van de Arbowet,
  verplicht om medewerkers de gelegenheid te bieden
  om dit onderzoek te ondergaan. Het PMO onderzoek
  brengt zowel de gezondheid van de werknemers als de
  gezondheidsrisico's die het werk met zich meebrengt in kaart.
  Dit biedt de werkgever vervolgens mogelijkheden om
  preventief maatregelen te treffen. Medisch Keuringscentrum
  kan u ondersteunen in de vorm van PMO projectmanagement.
  of

Maak direct een afspraak voor je coronatest.

Lees meer


Health check?

Met onze check-up wordt uw huidige gezondheidstoestand door onze keuringsarts in kaart
gebracht en hij adviseert u hoe u gezondheidsrisicos in de toekomst kunt voorkomen.
We werken uitsluitend met onze eigen geregistreerde keuringsartsen en een erkend laboratorium.

//